Itálie, dovolená v Itálii, Jižní Itálie

Jižní Itálie > Všeobecné podmínky

Všeobecné podmínky

REZERVACE

Při rezervaci (opci) si cestovní kancelář může nezávazně rezervovat daný apartmán či hotelový pokoj k určenému dni. Před uplynutím tohoto dne musí CK zaslat závaznou objednávku, jinak se rezervace automaticky zruší.
Závazná objednávka musí být vždy provedena písemnou formou – faxem nebo e-mailem. Musí obsahovat přesné datum pobytu, jméno klienta (případně počet a věk osob), název a přesný typ objednaného apartmánu či pokoje. Každá objednávka zaslaná cestovní kanceláří musí být od Axet services s.r.o. písemně potvrzena. Objednávky, které nebyly od Axet services s.r.o. zpětně potvrzeny, jsou neplatné.

CENY A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Ceny za ubytování a jiné služby jsou uvedeny v eurech. Při závazné objednávce musí být zaplaceno 30 % z celkové částky, zatímco doplatek musí být uhrazen nejpozději do 35 dnů před příjezdem klientů. Je možné zaslat platby i jednorázově, v tomto případě je však nutno celou částku uhradit nejpozději 50 dnů před příjezdem klientů. Cestovní kancelář by měla při každé platbě zaslat faxem do Axet services s.r.o. potvrzení o bankovním převodu nebo potvrzení o provedení platby, které každá banka vydá na požádání. V případě, že lhůta mezi rezervací a odjezdem je kratší, a není tudíž možné dodržet výše uvedené podmínky, budou ze strany Axet services s.r.o. stanoveny jasné podmínky a jeden termín pro uhrazení celkové částky. Po obdržení doplatku pak Axet services s.r.o. zašle cestovní kanceláři doklady pro klienty. Tyto doklady obsahují cestovní voucher a přesné informace o ubytování a cestě. Při nezaplacení celkové částky v určených termínech si Axet services s.r.o. vyhrazuje právo zrušit objednané služby, i když byla rezervace potvrzena.

ZRUŠENÍ POBYTU / SLUŽEB ZE STRANY CK / KLIENTA, STORNO POPLATKY

V případě jedné nebo více výpovědí ze strany cestovní kanceláře nebo klienta je nutno uhradit následující storno poplatky, vyjádřené procentem z celkové částky za objednané služby nebo paušálním poplatkem:

Více než 40 dní před dnem nástupu je nutno uhradit jednotný poplatek za storno/změnu objednávky € 12,-
od 39 do 30 dní před nástupem 10 %
od 29 do 21 dní před nástupem 30 %
od 20 do 11 dní před nástupem 50 %
od 10 do 4 dní před nástupem 70 %
3 dny před nástupem 100 %

Objednané služby je možno zrušit výhradně písemnou formou, faxem nebo e-mailem. Storno objednaného pobytu/služeb bude provedeno ve chvíli, kdy Axet services s.r.o. oznámení obdrží. Všechny stornované pobyty/služby musí být od Axet services s.r.o. zpětně potvrzeny, v opačném případě je storno neplatné.
Za zrušení pobytu/služeb se 100% storno poplatkem je nutno považovat i neohlášené nedostavení se na místo ubytování ve stanovené době.

ZMĚNY V REZERVACI ZE STRANY CK/KLIENTA

Změna v objednávce (v knihování) dosud objednaných služeb bude provedena v případě, že tuto změnu bude možno realizovat, a to za jednotný paušální poplatek € 12. Jedná se o změnu termínu, počtu ubytovaných osob a změnu typologie nebo ubytovacího střediska. Změna ubytovacího střediska nebo termínu provedená v době kratší než 40 dní před nástupem je považována za zrušení původní objednávky, a podléhá tedy uvedeným storno poplatkům.

ZMĚNA / ZRUŠENÍ Z DŮVODU VYŠŠÍ MOCI

Axet services s.r.o. si v případě nutnosti vyhrazuje právo zrušit objednané služby. V případě, že objednaný hotel či apartmán nebude k dispozici z důvodu nepředvídatelných událostí, bude nahrazen jinou kapacitou ve stejné nebo vyšší kvalitě. V případě, že objednavatel nebude s touto změnou souhlasit, bude mu vrácena celá uhrazená částka bez storno poplatků. Bude-li klient s překnihováním (změnou) souhlasit, nemá již vůči Axet services s.r.o. jakékoliv další nároky.

REKLAMACE

Reklamace a stížnosti musí být hlášeny během pobytu klientů našemu zastoupení v Itálii, kde se klienti dohovoří česky, anglicky a italsky. Kvalifikovaní pracovníci Axet services s.r.o. se vynasnaží nedostatky odstranit, v krajním případě nabídnout jiné, stejně kvalitní služby.
Pokud závady nebudou na místě odstraněny, písemně je reklamovat v maximálním termínu 3 měsíců po návratu ze zájezdu.